Epigrafija

Prema epigrafskom sadržaju natpisi se mogu razvrstati u pet skupina;

  • A skupinu čine inicijali pokojnika s pridodanim sadržajem,
  • B godina smrti s pridodanim sadržajem,
  • C puni oblik antroponima kao jednočlane, dvočlane ili tročlane formule s pridodanim sadržajem,
  • D predstavljaju natpisi koji uz identitet sadrže jednu ustaljenu vjersku formulu,
  • E čine nečitki natpisi, bilo zbog istrošenosti reljefa (M - Nad Kruškovcem), bilo zbog neobičnog pisma i otežanog analiziranja slova koji ne predstavljaju čisto latinično pismo (M - Samardžići).

Ovakvom orijentacijskom klasifikacijom po principu od najmanjeg do najvećeg, odnosno od suženog do proširenog sadržaja epigrafije, pokušat će se dati uvid u problematiku epigrafskog sadržaja: raznolikost onomastičke sheme, ortografije i morfologije. Odabrani su najtipičniji primjerci karakteristični za sve lokalitete općine Starigrad-Paklenica. Unutar navedenih cjelina mogle bi se izdvajati podskupine pa ova klasifikacija nipošto nije konačna i njezina daljnja razradba predmet je novih istraživanja.

Natpisi i likovni prikazi na velebitskim mirilima