Topografija mirila

Mirila Modriča

Područje Modriča topografski obuhvaća priobalje južnog Velebita, od Selina do Rovanjske, a u zaleđu planinska naselja, i to prema jugoistoku Kitnjasta glavica (Kneževići), Umac Šarlija (Podumac - Šarlije), Čičevice (Kneževići) i Dokozin Umac (Podumac - Kneževići). Prema zapadu su Stanići i Bucići, a na sjeveroistoku prema sv. Brdu Libinje (Kneževići). Usko gledano, Modrič je manja uvala kojoj se sa zapadne strane prema Selinama proteže kompleks gradina sve do Provalije (Antičevići).
Iako maleno, Modričko je područje podijeljeno teritorijalno u dvije župe: zapadni dio pripada župi Seline (Bucići, Stanići i Kneževići s Libinja). Prema toj podjeli zapadni dio naselja Modriča pokopao je svoje mrtve na groblju u Selinama, a istočni dio na groblju u Rovanjskoj. Uz putove kojima su se kretale pogrebne povorke prema župnom groblju, gradili su naseljenici svoja spomen-počivala, mirila. Najstariji lokalitet na ovom području su mirila Nadogradama roda Kneževića s Kitnjaste glavice. Njima su se služili dok su se pokapali na selinskom groblju. Od Drugog svjetskog rata nisu u funkciji jer se rod orijentirao na groblje u Rovanjskoj. Lokalitet se nalazi Nadogradama, na čistini terena, u okružju s istočne i jugoistočne strane ogradom Stanića i Kneževića, na sjeveru s glavicom Grgurčića i Križem Stanića, a na jugozapadu Nadgradinama. Orijentirana su istok - zapad, a nalaze se s obje strane puta. Prevladava nepravilan pravokutni tip uzglavnice - podnožnice, a manji broj amorfnih, grube, rustične izrade. Osnovni ukras je ponovljeni i jednostavni križ. Natpisa nema. Dio lokaliteta je devastiran i obrastao šmrikom.

Vjerujemo da će nakon čišćenja i konzerviranja biti pravo otkriće, poput tribanjskih i starigradskih mirila. Zaštitom mirila od propadanja zaštitili smo ne samo spomenike kulturne baštine na Velebitu, već i stara vjerovanja koja su bila važna u duhovnom životu Podgoraca.
Dužni smo budućim naraštajima pružiti priliku i mogućnost proučavanja tih jedinstvenih spomenika, odumrlih pogrebnih običaja i magijskih obreda.