Topografija mirila

Opuvani Dolac (Sirotkovići)

Put od centra Starigrada vodi preko naselja Brđani (ulica A. Stepinca) i dalje Uzpočivala do Opuvanog Doca između glavica Malog i Velikog Vitrenika.

Lokalitet se nalazi s obje strane dvaju zavitreničkih putova koji se račvaju na njemu u dva smjera prema zavitreničkim naseljima. Mirila sjevernog odvojka pripadala su rodovima zaselaka Zavitrenik (Bušljete), Koin Dolac (Donji Ercezi), Šimiždrići - Milovci, Dolac Vučić - Županov (Gornji Ercezi) i Mali Vaganac (Bušljete), a mirila istočnog odvojka rodovima zaselaka Bristovac (Tomići) i Njive Došenove (Ramići i Jusupi). Godine 1979. evidentirano je 96 mirila (do danas je nestalo desetak reprezentativnih uzglavnica), većinom su lučno-zaobljenog tipa, a manji broj je pravokutan i amorfan. Orijentirana su zapad - istok i sjever - jug. Lokalitet se odlikuje zanimljivom ikonografi jom, istaknute ornamentike već poznatih simbola koji su možda zaboravljeni, ali nisu izgubljeni. Naprotiv, pojačana dekorativnost osnovnog motiva snažnije ističe mističnost mirila. Najučestaliji motiv te vrste je sunčani disk, i to u rasponu od najjednostavnijeg do vrlo dekorativnog tzv. „latičastog“ tipa. Odraz su spretnog i maštovitog majstora s dobro izraženim smislom za kompoziciju.

U nešto manjem broju pojavljuje se spirala s dekorativnim križem i stilizirana rozeta. Natpis nije uobičajen, a uočen je na trima uzglavnicama. Ističe se jedan s godinom smrti, prezimenom i imenom, bez godine rođenja.

  • 1908. Ramić Grgo